Korona ja urheiluseurat – Vastauksia työsuhteisiin liittyviin kysymyksiin

Olen saanut juniorivalmentajilta eilisen ja tämän päivän aikana paljon yhteydenottoja. Päällimmäinen tunne on ymmärrettävästi monella epävarmuus. Kysymykset ovat liittyneet ennen kaikkea työsuhteen voimassaoloon.

Olen koonnut tähän blogitekstiin ohjeita sekä valmentajille että seuroille. Tilanne on monella tavalla poikkeuksellinen. Pidän erittäin tärkeänä, että osapuolten välillä on avoin vuorovaikutus. Sekä työnantajan että työntekijän on tärkeää yrittää ymmärtää toisen osapuolen tilannetta. Näissä poikkeuksellisissa oloissa olisi suotavaa, jos osapuolet pystyisivät löytämään esimerkiksi normaalia toimintaa mukauttamalla molempia tahoja tyydyttävän ratkaisun.

 

Määräaikaiset työsopimukset

Monella juniorivalmentajalla on määräajan voimassa oleva työsopimus, jonka päättymispäivä on molempien osapuolten tiedossa. Mikäli juniorivalmentaja työskentelee määräaikaisesti, työnantaja voi lomauttaa hänet vain, jos valmentaja toimii toisen henkilön sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa tämä vakituinen työntekijä. Tällaiset tilanteet lienevät juniorijalkapallossa varsin harvinaisia, joten lähtökohtaisesti määräaikaisen työsopimuksen perusteella työskentelevät valmentajat ovat suojassa lomautuksilta. Työnantaja ei voi koronan perusteella myöskään purkaa valmentajan määräaikaista työsopimusta. Irtisanominen on työnantajaseuran puolelta mahdollista vain, jos irtisanomisoikeudesta on nimenomaisesti sovittu.

 

Toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset

Työnantajaseura voi lomauttaa juniorivalmentajan, joka työskentelee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen perusteella. Lomauttaminen tarkoittaa sitä, että työnantajan palkanmaksuvelvoite ja työntekijän työntekovelvoite keskeytyvät väliaikaisesti. Lomauttaminen ei siis tarkoita työsuhteen päättämistä.

Lomauttaminen edellyttää aina työsopimuslain mukaista perustetta. Lomauttaminen on mahdollista, jos

a) työantajalla on laissa todettu taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen, tai

b) työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Lomauttaminen voi koronan kaltaisessa tilanteessa olla hyvin mahdollista. Työnantajan tulee kuitenkin arvioida hyvin tarkasti, onko se tarkoituksenmukainen ratkaisu. Ainakin seuroissa on järkevää pohtia, millaisin keinoin junioripelaajia voidaan tukea ja millaista toimintaa seurat voivat tarjota sinä aikana, kun joukkueharjoitukset ovat keskeytetty. Joka tapauksessa juniorivalmentajan ja seuran on tärkeää huomata, että toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen koronan perusteella ei tule kyseeseen, sillä koronan ei voida katsoa vähentävän työtä pysyvästi.

Lähtökohtaisesti juniorivalmentajan lomauttaminen on mahdollista enintään 90 päivän ajaksi. Joukkuetoiminnan keskeytymisen kestoa on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Se voi hyvin jäädä 90 päivää lyhyemmäksi, jolloin myös lomautuksen keston tulisi olla lyhyempi seuraten työn vähentymisen aikaa.

Lomauttaminen on mahdollista sekä kokoaikaisesti että osa-aikaisesti. Kehotan seuroja ja valmentajia etsimään kaikin keinoin ratkaisuja ja vaihtoehtoisia malleja (esimerkiksi videovalmennus), joilla pelaajille voitaisiin tarjota valmennusta tilanteesta huolimatta. Näin myös kokoaikainen lomauttaminen voitaisiin välttää. Osa-aikainen työskentely on todennäköisesti monelle ammattivalmentajalle parempi vaihtoehto kuin lomauttaminen kokonaan.

 

Työnantajan ilmoitus koskien mahdollista lomauttamista

Ennen kuin työnantajaseura ryhtyy mahdollisiin lomauttamistoimiin, sen tulee esittää valmentajille ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Selvitys tulee antaa viipymättä sen jälkeen, kun lomautustarve on seuran tiedossa.

Työnantajan tulee ilmoittaa lomautuksesta valmentajille vähintään 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista. Seuran tulee mainita ilmoituksessa seuraavat seikat:

 • Mikä on lomautuksen peruste?
 • Milloin lomautus alkaa?
 • Mikä on lomautuksen kesto tai arvioitu kesto?

 

Seurassa yli 20 työntekijää?

Mikäli seurassa on säännöllisesti yli 20 työntekijää (määräaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet yhteenlaskettuna), seuran tulee käydä YT-neuvottelut ennen lomautuspäätösten tekemistä. Tämä velvollisuus on olemassa jo siinä tilanteessa, että seura harkitsee yhden työntekijän lomauttamista.

Ottaen huomioon suomalaisissa junioriseuroissa toimivien työntekijöiden määrä, YT-neuvotteluvelvollisuus koskee mahdollisesti vain joitakin yksittäisiä isoja seuroja.

 

Muita tärkeitä huomioita

Kilpailukielto ja salassapitovelvollisuus

Valmentajan työsuhde pysyy voimassa lomautuksesta huolimatta. Näin ollen myös kilpailukielto ja salassapitovelvollisuus ovat voimassa myös lomautuksen aikana. Työntekijä voi tehdä lomautuksen aikana muita töitä, kunhan hän ei harjoita työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa. Olisin taipuvainen kallistumaan sille kannalle, että juniorivalmentaja voisi esimerkiksi tarjota omissa nimissään yksityisvalmennusta, mikäli seura lomauttaa juniorivalmentajan.

Suosittelen kuitenkin vahvasti seuraa ja valmentajaa etsimään sellaisia ratkaisuja, joissa valmentajan työsuhde jatkuu normaalisti ja mahdollinen yksityis- tai pienryhmävalmennus tapahtuu osana seuran toimintaa. Tähän mahdollisuuteen vaikuttavat tietysti paljon myös seuran koko, olosuhteet ja muut resurssit sekä koronatilanteen kehittyminen.

Työntekijä ei saa myöskään lomautuksen aikana ilmaista työnantajaa koskevia liikesalaisuuksia.

Työntekijän puolelta tapahtuva irtisanominen lomautuksen aikana

Työntekijä voi lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa ilman irtisanomisaikaa. Tätä mahdollisuutta työntekijällä ei ole kuitenkaan enää sen jälkeen, kun jäljellä on seitsemän päivää siihen, että työskentely lomautuksen jälkeen taas jatkuu (työnantajan ilmoituksen mukaan).

Entä jos seura päättää työsuhteen perusteettomasti?

Työntekijän työsuhdetta ei voi irtisanoa tai purkaa koronan perusteella. Mikäli työnantaja päättää sopimuksen perusteettomasti, työntekijä voi nostaa käräjäoikeudessa kanteen työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Pidän kuitenkin erittäin tärkeänä, että molemmat osapuolet käyttäytyvät toisiaan kohtaan asiallisesti ja lakia noudattaen.

 

Lopuksi

Haastavat ajat koettelevat. Koronan kaltaisessa tilanteessa on tärkeää, että valmentajat ja seurat vetävät yhtä köyttä, vaikka intressit olisivatkin jossain määrin ristiriitaiset. Laiha sopu on parempi kuin lihava riita. Epätietoisuus on ymmärrettävää, jolloin korostuu säännöllinen vuorovaikutus eri toimijoiden välillä. Valoisammat ajat koittavat myös urheiluseuratoiminnassa ennemmin tai myöhemmin.

Jalkapallon Juniorivalmentajat ry haluaa olla osaltaan mukaan auttamassa juniorivalmentajia. Ethän epäröi kääntyä puoleemme, mikäli sinulla on kysyttävää työsuhteeseesi liittyen.


Erkko Meri (@ErkkoMeri)

2 vastausta artikkeliin “Korona ja urheiluseurat – Vastauksia työsuhteisiin liittyviin kysymyksiin”

 1. Lasketaanko OTO valmentajat, joille on maksettu palkan kaltaista korvausta, mukaan tuohon 20 työntekijän kokonaismäärään? Tuo nostaisi monta seuraa yli 20 työntekijän määrän.

  Tykkää

  1. Tavanomainen harrastustoiminta ei kuulu työsopimuslain soveltamisalan piiriin. Olennaista on arvioida, täyttyvätkö työsuhteen tunnusmerkit. Aina rajanveto vapaaehtoistoiminnan ja työsuhteen välillä ei ole selkeä, jolloin tapauskohtainen arviointi korostuu. Tällaisessa tilanteessa on syytä arvioida muun muassa seuraavia seikkoja:

   – Työpanoksen laajuus? (esim. viikkotyötuntien määrä)
   – Millaisia sitovia velvoitteita valmentajalla on?
   – Mikä on seuran direktio-oikeuden merkitys ja laajuus?

   Jokaisen seuran on syytä arvioida oma tilanne tarkasti.

   Erkko

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: