Taidon kultivoinnin esitys maalivahtien taitokisoista

Maalivahdit ovat erittäin tärkeä osa jalkapalloa. Taidon merkityksen kasvaessa huippujalkapallossa on Taidon kultivointi päättänyt esittää taitokisojen järjestämistä myös maalivahdeille.

Arsene Wenger muistutti tekniikan merkityksestä huippupelaajaksi kehittymisessä Suomen Palloliiton järjestämillä jalkapallon kehityspäivilllä viime joulukuussa. Suomessa on pitkään ymmärretty tekniikan merkitys jalkapallossa ja jalkapallon taitokisoja on järjestetty jo 1940-luvulta saakka. Taitokisoissa testataan pääasiallisesti kenttäpelaajien tekniikoita ja maalivahtien testit loistavat poissaolollaan. Esimerkiksi Belgian liitto on kuuleman mukaan siirtymässä yksilökeskeisempään pelaajakehitykseen, jossa myös maalivahdin tekniikat ja niiden seuranta otetaan keskiöön.

Taidon kultivoinnin näkemyksen mukaan Suomessa täytyy kyetä kehittämään testejä löytääksemme tulevaisuuden huippuvahdit mahdollisimman nuorena ja lisätäksemme maalivahtien motivaatiota tekniikkaharjoittelua kohtaan.

Taitokisat on todettu hyödylliseksi toiminnaksi kenttäpelaajien harjoitusmotivaation osalta, josta merkkinä on kisojen jatkuva suosio. On aika mennä eteenpäin ja kehittää testistö myös maalivahdeille. Alla tulemme esittelemään uuden, toivottavasti mahdollisimman pian käyttöön otettavan maalivahtien taitokisaosion, jota tultaisiin järjestämään taitokisojen yhteydessä.

1. Torjuntatesti: Maalivahti lähtee maaliviivalta keskeltä maalia. Ajanotto aloitetaan mv:n aloittaessa liikkeen ja lopetetaan hänen kosketettuaan viimeisen kerran palloa. Neljä suoritusta: Pallot roikkuvat vasemmassa ja oikeassa yläkulmassa sekä molemmissa alakulmissa. Alhaalla pallot liimataan ja ylhäällä palloa kosketetaan kädellä. 

Suoritusjärjestys: Ensin vasen ja oikea alakulma, sitten vasen ja oikea yläkulma. 

Pisteytys: Kokonaisaika, onnistuneet suoritukset vähentävät sekunnin ajasta.

Huomioita: Taidon kultivointi mietti myös ristikkäisiä kulmia vaihtoehtoisena suoritusjärjestyksenä, mutta päätyi lopulta nykyiseen loogiseen järjestykseen.

2. Keskitysten liimaus: Mv lähtee keskeltä maalia keskitysten puolustamisasennosta. Neljä suoritusta vasen-oikea-vasen-oikea. Valmentajat heittävät pallon (tai vuokrattu pallotykki SPL:n aluetoimistoilta), jonka mv ottaa kiinni. 

Pisteytys: Onnistuneet keskitysten liimaukset (1 piste/liimaus) ja suorituksen puhtaus (valmentajien arvio lomakkeelle 1–5) muodostavat kokonaispisteet.

Alueiden ja valtakunnallisissa kisoissa pallotykit järjestäjiltä. 

Huomioita: Tästä testistä Taidon kultivoinnissa syntyi enemmänkin keskustelua, koska osa halusi pitäytyä toistettavammassa tekniikkapainotteisessa testissä ja osa halusi kehittää keskitysten puolustamis- JA avausheittotestin, jossa keskityksen puolustamisen jälkeen mv heittää pallon minimaaleihin (pisteytys nopeus ja tarkkuus).

3. 1v1-testi. Kokonaisvaltaisempi teknispsykologinen testi, jossa mitataan maalivahdin 1v1-tekniikkaa ja psykologisista osa-alueista päätöksentekoa sekä rohkeutta (tärkeä henkinen ominaisuus maalivahdeille etenkin 1v1-tilanteissa). 

Mv katsoo näyttöruutua, jossa näkyy erilaisia 1v1-tilanteita. Mv:n tehtävänä on mahdollisimman nopeasti valita näytöllä näkyvään tilanteeseen sopiva 1v1-tekniikka ja suorittaa se. Neljä suoritusta.

Psykologinen testi järjestetään paperilla monivalintakysymyksinä, josta testistöstä voidaan arvioida maalivahdin rohkeus.

Pisteytys: Oikeat tekniikkavalinnat videolla näkyviin tilanteisiin ja oikeat vastaukset esitettyihin psykologisiin kysymyksiin.

4. Nyrkkeilytesti: Maalivahti lähtee peliasennosta pallo kädessään. Omasta heitosta hyökätään kohti palloa ja nyrkkeillään pallo ilmasta kohdealueelle (1,3 ja 5 pisteen alueet). Neljä suoritusta.

Pisteytys: Suorituspisteet eri alueille nyrkkeillyistä palloista. Testissä arvioidaan valmentajien toimesta myös teknisen suorituksen puhtaus (liikevaihe, lyöntivaihe, follow-through).

5. Maalivahdin jalallapeluutesti: Maalivahdilla on mv-alueen viivalla neljä palloa ja rangaistuspilkun kohdalla penkki. Hänen tehtävänään on syöttää pallo ensin penkkiin (syöttö aktivoi valosysteemin, joka näyttää mihin maaliin jatkosyöttö tulee tehdä) ja sen jälkeen kahta kosketusta käyttäen syöttää pallo joko r-alueen nurkissa sijaitseviin minimaaleihin tai kauempana sijaitseviin junnumaaleihin. 

Pisteytys: Kokonaisaika, onnistuneet suoritukset vähentävät sekunnin ajasta.

Sertifioitu valojärjestelmä ja minimaalit olisivat ostettavissa SPL:n verkkokaupasta. Maalivahtivalmentajille järjestettäisiin SPL:n toimesta arviointikoulutus (maksullinen ja pakollinen), jossa liiton miehet kouluttavat mv-valmentajat arvioimaan eri testejä.

Esitetyllä maalivahtien taitokisaosiolla kyetään tukemaan pelaajien kokonaisvaltaista kehittymistä ja motivaatiota harjoitella maalivahdeille tärkeitä teknisiä suorituksia. Toivomme SPL:n harkitsevan jalkapallon taitokisojen uudistamista nykypäivän tasolle, jolloin kisoissa olisi mukana myös maalivahtien tekniikat.

Jarkko Tuomisto, Jani Sarajärvi, Jussi-Pekka Savolainen